SDH Komárov Blog

Výroční zpráva za rok 2013 0

Výroční zpráva za rok 2013

Informace z Výroční valné hromady SDH Komárov za rok 2013, která se konala dne 11. 1. 2014 v restauraci Na Růžku. Program: 1 – Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové komise. 2 – Zpráva starosty, velitele, strojníků a mladých...

Výroční zpráva za rok 2012 0

Výroční zpráva za rok 2012

Informace z Výroční valné hromady SDH Komárov za rok 2012, která se konala dne 12. 1. 2012 v restauraci Na Růžku. Program: 1 – Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové komise. 2 – Zpráva starosty, velitele, strojníků a mladých...

Výroční zpráva za rok 2011 0

Výroční zpráva za rok 2011

Činnost sboru začala přípravou na Valnou hromadu, která se konala 15. ledna v restauraci Na Růžku v Komárově. Na této valné hromadě, na které se zúčastnily delegace okolních sborů, jsme hodnotili výsledky uplynulého roku, co jsme dokázali...

Výroční zpráva za rok 2010 0

Výroční zpráva za rok 2010

Činnost Sboru Dobrovolných Hasičů v Komárově (SDH) a Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Obce (JSDHO) v roce 2010 začala přípravou na Valnou hromadu, která se konala 16. ledna v restauraci Na Růžku v Komárově. Na této valné hromadě, na které...

Výroční zpráva za rok 2009 0

Výroční zpráva za rok 2009

Informace z Výroční valné hromady SDH Komárov za rok 2009 konané 16. 1. 2010 v restauraci Na Růžku Účast: 40 členů, 19 hostů včetně zástupců okolních sborů, Českého Červeného Kříže, člena výkonného výboru Okresního sdružení ČMS v Berouně pana Štětku....

Výroční zpráva za rok 2008 0

Výroční zpráva za rok 2008

Scházíme se znovu začátkem roku, abychom společně zhodnotili činnost sboru dobrovolných hasičů v Komárově za rok 2008. Oproti jiným letům, byl letošní rok vyjímečný malým počtem požárů, ale zvýšeným počtem výjezdů na technickou pomoc. Pod...

Výroční zpráva za rok 2007 0

Výroční zpráva za rok 2007

Rok 2007 byl pro náš sbor ve srovnání s ostatními roky zcela odlišný. Začátkem roku, nabídl Úřad městyse, správci hasičské zbrojnice panu Jiřímu Palkovi, jiný, větší byt. Byli jsme postaveni před otázku, zda za každou...

Výroční zpráva za rok 2006 0

Výroční zpráva za rok 2006

Rok 2006 se vyznačoval proti jiným letům zvýšeným počtem požárů, u kterých zásahová jednotka našeho sboru zasahovala nebo asistovala. A to – 23. ledna při požáru rodinného domu v Zaječově – Kozojedích, 28. ledna u požáru dřevěné...

Výroční zpráva za rok 2005 0

Výroční zpráva za rok 2005

V roce 2005 začala práce zásahové jednotky 14 ledna a to mytím obecních komunikací od nánosů bahna po pracích na nové obecní kanalizaci. Toto mytí pokračovalo i během roku a to 25. března, 1.dubna a...

Výroční zpráva za rok 2004 0

Výroční zpráva za rok 2004

Zásahová jednotka sboru čítala k 1.1.2004 19 členů.Všichni členové jednotky prošli platnými zdravotními prohlídkami a jsou připraveni k plnění svých povinností. Práce začala pro řidiče – strojníky školením řidičů v rozsahu 16 – ti hodin v autoškole u pana...