Zápis ze slavnostní schůze

Zápis z průběhu slavnostní schůze konané k 110. Výročí založení SDH v Komárově, dne 17. 9. 2016. v sokolovně TJ Komárov.

 

 

Přítomno členů:             55

             hostů:                65

 

Hosté – zástupci sborů: – Jivina, Zaječov, Osek, Chaloupky, Hvozdec, Olešná, Žebrák, Cerhovice, Záluží, Králův Dvůr, Tlustice, Cheznovice, Hostomice, Lhotka u Lochovic a Dobřív.

Hasiči ze SRN z oblasti města Gau –Algesheim, členové muzejní komise a TJ Sokol Komárov.

 

Oficiální hosté:

                 Antonín Merhaut –       starosta Městyse Komárov

                   Radim Šíma –                 místostarosta Městyse

                   Jozef Štětka –                 starosta OSH Beroun

                   František Lemon –          první náměstek starosty OSH

                   Oldřich Lacina –              člen VV SHČMS, starosta KSH Středočeský kraj.

                   Antonín Maděra –          člen VV SHČMS

                   Plk Milan Novák –         ředitel HZS územní odbor Beroun

 

Jednání řídil pan Bohuslav Vokáč

 

Program:

1)     Zahájení, přivítání členů a hostů.

2)    Zpráva o historii sboru

3)    Předání ocenění členům našeho sboru

4)    Diskuze

5)    Závěr a občerstvení

 

2   Zpráva o historii sboru – pan Pech starosta sboru viz příloha

3   Předání ocenění členům – uvedeno v řízení schůze

4   Diskuze – zdravice přednesli zástupci všech zúčastněných sborů     , muzejní komise, TJ Sokol a německých hasičů.

 

OSH – p Štětka, činnost sboru, práce s mládeží, spolupráce v rámci okrsku, z Městysem Komárov, význam činnosti SDH v obcích.

KSH – p Lacina, podpora hasičům v placení nemocenské, uvolňování ze zaměstnání na zásahy a školení členů, možnost rozšíření řidičských oprávnění zdarma, výjezdy jednotek, požární sport, práce s mládeží.

VV SHČMS – p Maděra, kvalitní práce sboru, podpora městyse, výstavba nové PZ v Komárově, práce s mládeží, důležitost aktivity sborů na činnosti obcí. Předání stuhy třetího stupně k historickému praporu.

HZS Beroun – plk. Novák, vysoká kvalita zásahové jednotky obce, spolupráce s HZS především ze stanicí Hořovice, možnost dalšího vybavení jednotky, výstavba nové hasičské zbrojnice, zajišťování ochrany v CHKO Brdy, poděkování za činnost.

Úřad Městyse Komárov – starosta ÚM p Merhaut, poděkování za dlouholetou činnost hasičů v obci, aktivita členů v rámci posledních událostí, oslavy 750 let, divadelní festivaly, jarmarky a vánoční trhy, práce s mládeží, pomoc občanům, živelné události a výstavba požární zbrojnice.

Hasiči ze SRN – p Štefan Waller, navázání spolupráce mezi regiony, pořádání společných táborů Mladých hasičů.

 

5   Pozvání na odpolední program, který se koná v prostorách Náměstí Míru, poděkování všem zúčastněným za účast a aktivitu, také poděkování všem sponzorům, především Středočeskému kraji a Úřadu Městyse.

 

                                                     Zapsal Bohuslav Vokáč – jednatel sboru