Rubrika: Výroční zprávy sboru

Výroční zpráva za rok 2006 0

Výroční zpráva za rok 2006

Rok 2006 se vyznačoval proti jiným letům zvýšeným počtem požárů, u kterých zásahová jednotka našeho sboru zasahovala nebo asistovala. A to – 23. ledna při požáru rodinného domu v Zaječově – Kozojedích, 28. ledna u požáru dřevěné...

Výroční zpráva za rok 2005 0

Výroční zpráva za rok 2005

V roce 2005 začala práce zásahové jednotky 14 ledna a to mytím obecních komunikací od nánosů bahna po pracích na nové obecní kanalizaci. Toto mytí pokračovalo i během roku a to 25. března, 1.dubna a...

Výroční zpráva za rok 2004 0

Výroční zpráva za rok 2004

Zásahová jednotka sboru čítala k 1.1.2004 19 členů.Všichni členové jednotky prošli platnými zdravotními prohlídkami a jsou připraveni k plnění svých povinností. Práce začala pro řidiče – strojníky školením řidičů v rozsahu 16 – ti hodin v autoškole u pana...

Výroční zpráva za rok 2003 0

Výroční zpráva za rok 2003

Rok 2003 pro naše hasiče začal už 3.ledna. Byl, i když to zní absurdně, vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Červeném potoce. Po obhlídce toku jsme konstatovali, že Komárovu bezprostřední nebezpečí nehrozí. 29. ledna v ranních...

Výroční zpráva za rok 2002 0

Výroční zpráva za rok 2002

Letošní rok začal pro naše hasiče poměrně v klidu,bez jakýchkoliv výjezdů k požárům nebo podobným akcím, pouze nás zaměstnávalo každoměsíční školení jednotky.V lednu v Žebráce a v únoru na proti plynovém polygonu v Příbrami, čištění kanalizace pro Obecní Úřad...

Výroční zpráva za rok 2001 0

Výroční zpráva za rok 2001

V roce 2001 začala pracovat zásahová jednotka již velmi brzy,a to 2.ledna v ranních hodinách při požáru sklepů v panelovém domě na sídlišti v Komárově. V mrazivém ránu jsme za pomoci odsavače kouře vyklízeli sklepní kóje a ohořelé...

Výroční zpráva za rok 2000 0

Výroční zpráva za rok 2000

V roce 2000 zasahovala naše hasičská dobrovolná jednotka obecního úřadu celkem v 17 případech. Z toho 11 technických výjezdů, 3 požáry a 2 pohotovosti na stanici v Hořovicích a jeden planý poplach. Dále to bylo prověřovací cvičení...